Inkeerregeling: Streamlined Procedures


De Amerikaanse belastingdienst (IRS) erkent dat veel buiten de Verenigde Staten wonende Amerikanen zich niet bewust zijn van hun Amerikaanse belastingplicht. Voor deze groep belastingplichtigen bestaat er een inkeerregeling: de Streamlined Procedures.

De Streamlined Procedures werden in 2012 geïntroduceerd. Hoewel er op dit moment geen indicatie is dat de regeling op korte termijn wordt beëindigd, is er ook geen zekerheid hoe lang de regeling nog blijft bestaan.

Indien u voldoet aan de voorwaarden en belastingaangiftes indient voor de drie laatste jaren waarvoor de uiterste aangiftedatum is verstreken, worden (verzuim)boetes kwijtgescholden. Ook moet u inzage geven in uw financiële situatie door middel van het verstrekken van een overzicht van uw bank- en spaarrekeningen voor de laatste zes jaren (het Foreign Bank Account Report – klik hier voor meer informatie).

Voorwaarden

De drie belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor de Streamlined Procedures:

  • U moet schriftelijk verklaren dat er bij het niet voldoen aan de verplichting tot het indienen van een belastingaangifte geen sprake is van opzet. Met andere woorden: u heeft zich niet bewust onttrokken aan de verplichting. De verklaring moet worden onderbouwd met een gedetailleerde uiteenzetting van uw persoonlijke omstandigheden, voor zover deze relevant zijn wat betreft (het niet voldoen aan) uw Amerikaanse belastingplicht.
  • U heeft niet eerder een verzoek ontvangen van de IRS om aangifte te doen en u bent niet op een andere manier door de IRS gecontacteerd.
  • U bent in het bezit van een geldig Amerikaans belastingregistratienummer (Social Security Number – SSN).

Contact

Sanders US Tax Services heeft ruime ervaring met de Streamlined Procedures. Onze adviseurs hebben een groot aantal buiten de Verenigde Staten wonende Amerikanen geholpen met het opstellen en indienen van belastingaangiftes. Mocht u vragen hebben over de Streamlined Procedures, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en vertrouwelijk gesprek met een Nederlandstalige adviseur.