Amerikaanse Belastingaangifte


Een Amerikaans staatsburger is belastingplichtig voor zijn wereldwijde inkomen, ongeacht of hij in de Verenigde Staten woont of daarbuiten. Dat betekent dat iemand met de Amerikaanse nationaliteit en woonachtig is in Nederland, zowel in Nederland als in de Verenigde Staten belastingplichtig is.

Zowel in de Amerikaanse nationale wetgeving als in het belastingverdrag tussen de Verenigde Staten en Nederland zijn bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat dubbele belastingheffing in veel gevallen wordt voorkomen. Echter, dit neemt niet weg dat een in Nederland woonachtige Amerikaans staatsburger op basis van Amerikaanse belastingwetgeving verplicht is tot het jaarlijks doen van belastingaangifte. Hetzelfde is van toepassing op personen met een Green Card.

De Amerikaanse belastingdienst (IRS) is zich ervan bewust dat een groot aantal buiten de VS wonende Amerikanen niet op de hoogte is van de verplichting tot het doen van belastingaangifte. Voor deze groep bestaat er een inkeerregeling: indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden en alsnog belastingaangifte wordt gedaan voor de drie voorgaande jaren, legt de IRS geen boetes op. De belangrijkste voorwaarde om voor deze inkeerregeling in aanmerking te komen is het kunnen aantonen dat er niet bewust belasting is ontdoken.

Sanders US Tax Services is gespecialiseerd in het verlenen van belastingadvies en opstellen van belastingaangiftes voor Amerikaanse staatsburgers woonachtig buiten de Verenigde Staten. Ook adviseren wij Nederlanders die woonachtig zijn in de VS of op een andere manier te maken hebben met Amerikaanse belastingwetgeving.